Nivell Publicitari

caca|eneneses
93 451 79 61

Port BCN Terminal B


Subministrament de més de 550 m2 d’impressió de pancartes sobre PVC reixeta, amb instal·lació en un temps rècord mitjançant elements especials, al terminal B del Port de creuers de Barcelona.

Compartir