Nivell Publicitari

caca|eneneses
93 451 79 61

Imatge BARICENTRO


Impressió digital sobre PVC microperforat d’una lona de 300m2, acabada amb costura i ullets termosoldats. Instal·lació mitjançant cables d’acer amb treballs verticals.

Compartir