Nivell Publicitari

caca|eneneses
93 451 79 61

Exposicions “La Caixa”


Desde Nivell Publicitari hem realitzat el desplegament publicitari amb banderoles, màstils de 6m d’alçada, cubs lluminosos, impressió sobre lona PVC de gran format per tres exposicions itinerants de Fundació “La Caixa” a les ciutats de Vielha, Gandia i Vila-Seca.

Compartir