Nivell Publicitari

caca|eneneses
93 451 79 61

Hotel Fira.


Hem imprès 200m2 de Dibon de 3mm a una cara per a la seva instal·lació a les columnes de l’Hotel Fira, tot s’ha realitzat mitjançant suports especials respectant l’arquitectura de l’espai. S’han imprès 800 m2 de vinil que hem instal·lat en parets i vidrieres tot en un temps rècord.

Compartir