Nivell Publicitari

caca|eneneses
93 451 79 61

Política de qualitat i ambiental

ISO_color NivellPublicitari
NIVELL PUBLICITARI enfoca el SIG de Qualitat i Medi Ambient com una manera d’organitzar la seva vida empresarial, fonamentant-lo en uns pilars bàsics com són la Qualitat del seu Servei i el respecte cap al medi ambient, tot això com a fruit de la millora contínua i la incessant recerca de la cooperació i satisfacció de les seves parts interessades.A NIVELL PUBLICITARI ens comprometem a:- Establir i mantenir un SIG eficaç, de manera que la Política sigui adequada al propòsit de l’organització, sent revisada per la seva contínua millora.

- Satisfer als nostres clients mitjançant solucions que s’anticipin a les seves expectatives, fonamentant-les en les següents premises:

- la seva fidelitat un objectiu prioritari,
- flexibilitat de la nostra capacitat,
- servei ágil, si es requereix urgent, menor a 24h
- mantenir un equip profesional, experimentat i implicat en el projecte,
- treballar sota el lema “fer les coses bé a la primera”.

- Complir amb la legislació vigent i reglamentacions aplicables.

- Evaluar i conèixer tots els impactes ambientals derivats de les nostres activitats i minimitzar la generació de residus, fomentant la prevenció de la contaminació a través de formació i mitjans als nostres empleats perquè col·laborin activament.

- Establir els objectius i metes del SIG i millorar contínuament l’eficàcia de l’organització.

- Difondre aquesta política entre totes les parts interessades.

- Incrementar contínuament el nostre compromís amb les preocupacions socials i ambientals dels nostres grups d’interès, realitzant patrocinis i a través del diàleg, l’ètica i la màxima transparència, amb l’objectiu últim de generar valor per a tots els grups d’interès de l’organització i millorar la contribució al desenvolupament sostenible.

La Direcció de NIVELL PUBLICITARI assegura que aquesta política és coneguda per tot el personal de l’organització, a més de proveïdors i col·laboradors, podent ser consultada per qualsevol persona aliena a aquesta organització mitjançant la nostra pàgina web (www.nivellpublicitari.com).

Ripollet, 8 gener 2018.