Nivell Publicitari

caca|eneneses
93 451 79 61

Avís legal

Nivell Publicitari Digital S.L., en endevant Nivell Publicitari, no es responsabilitza de la informació no elaborada per aquesta entitat o publicada sense el seu permís. Tampoc es fa responsable de la informació continguda en pàgines web alienes connectades directament o indirecta per enllaços amb les pàgines de Nivell Publicitari. La presència d’enllaços en les pàgines web de Nivell Publicitari té finalitat merament informativa i no suposa en cap cas suggeriment, invitació o recomanació d’aquests enllaços.

Nivell Publicitari declina qualsevol responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts de les seves pàgines i es reserva el dret d’actualitzar-los, eliminar-los, limitar-ne o impedir-ne l’accés quan ho consideri convenient.

Nivell Publicitari no es responsabilitza dels possibles errors de seguretat que es poguessin ocasionar per utilitzar ordinadors infectats amb virus informàtics. Tampoc no es responsabilitza dels errors ocasionats per la utilització de navegadors amb versions no actualitzades.

No és permès, d’acord amb la legislació vigent, la còpia, reproducció, distribució, comercialització o qualsevol altra activitat que es pugui fer amb la informació d’aquestes pàgines web, sense l’autorització prèvia de Nivell Publicitari.

Dades del responable del web: www.nivellpublicitari.com

 

  • Titular: Nivell Publicitari Digital S.L.
  • Identificación fiscal: B-64251366
  • Dirección social: Polígon industrial Molí d’en Xec | C/ Can Barneda, 17-37 Nau 15 – 08291 Ripollet
  • E-mail: info@nivellpublicitari.com

Llei de protecció de dades (LOPD)

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l´informem que, omplint qualsevol formulari en aquest lloc web, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades en els fitxers de Nivell Publicitari, amb el fi d´informar i atendre les seves demandes tot protegint-les de terceres persones que no gaudeixin del seu consentiment exprés. Tanmateix, l´informem de la possibilitat d´exercir el dret d´accés, rectificació o cancel·lació de les seves dades de caràcter personal enviant un correu electrònic a info@nivellpublicitari.com o adreçant-se per carta a Nivell Publicitari, Polígon industrial Molí d’en Xec | C/ Can Barneda, 17-37 Nau 15 – 08291 Ripollet, indicant clarament en l’assumpte: tutela de drets LOPD.

La pàgina de Nivell Publicitari sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per tal de poder realitzar la tramitació sol·licitada per l’usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas.

Aquestes dades s’integren en els corresponents fitxers informatitzats de Nivell Publicitari, d’acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas.

Nivell Publicitari garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d’ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d’aquestes dades.